www.nakskovgf.dk                     Nakskov Gymnastikforening Til forsiden

 

 

 

 


Præsentation af holdene


NGF har hold for alle aldre og ambitionsniveauer     

Sjov gymnastik rytme/spring, piger/drenge fra 9 år
Gymnastik for børn & unge - der laves mange former for sjov gymnastik, akrobatik, serier og spring for både piger og drenge fra ca. 9 år og opefter. Holdet er for både nye og ”gamle” gymnaster. Der vil ca. 1 gang hver anden måned være hygge i klubben efter træning.

Børnemotorik
For de helt små 0-3 årige med deltagelse af mor/far. Finmotorikken udvikles gennem legbetonede øvelser. hvor der rulles, kravles og hoppes på bløde skumredskaber og måtter.

For de 3-4 årige med social - psykisk udvikling gennem legbetonede øvelser med sang og rytmeindslag. Afprøvning af grænser gennem gradvis mere målrettede indslag. Både hold med og uden forældre.

Puslinge 5-6 årige piger + drenge med sansemotorisk videreudvikling gennem legbetonede og grænseoverskridende indslag, hvor der langsomt inddrages forskellige redskaber og starten på redskabs- og springgymnastikkens mangfoldige muligheder.

Sjov lørdag og søndag
Hver lørdag kl. 14-15 for piger og drenge i alderen 3-12, med forældreledsagelse. Adgang til sansemotoriske udfoldelser på Air Track (hoppeborg), trampoliner, krybe, kravle, hoppe, springe på et væld af skumredskaber, og måske få brændt lidt overskydende krudt af på en skæv lørdag. Her behøves ikke medlemskab, man kommer når man har tid og lyst og mod kr. 25 pr. person.

Motion
Old Boys er for friske mandfolk mellem 30 og 100 år, hvor der 2 gange om ugen a. 1 time motioneres med opvarmning og forskellige øvelsesprogrammer til musik afsluttende med modificeret boldspil. Stort socialt samvær. Kom og vær med!

Ældreidræt
For pensionister m/k fra 10.00-12.00, hvor alle kan være med - kom som du er. Bevar livskvalitet, selvrespekt og livsmod. Styrk det sociale netværk, sæt selv grænserne. Foredrag, motion, leg, spil, gymnastik, mental afspænding, tæppecurling, volley, badminton, styrkerum, ball stick, udflugter og socialt samvær.

Idrætsgymnastik - piger/junior/senior
Flere forskellige hold alt efter alder eller niveau. Begynder - øvede - viderekomne - konkurrencehold fra 6 år og opefter.

Man skal krybe før man kan gå, så der startes med en række skolings- og tilvænningsøvelser i disciplinerne hest, bom og barre, samt gulv med musikledsagelse. Ydermere vil der være spring på Air Track, tumlingsbane, trampoliner m.m. Konkurrenceholdende er målrettet deltagelse både i sjællandskredsen og på landsplan, for hold og individuel deltagelse.

Idrætsgymnastik - drenge/junior/senior
Flere forskellige hold alt efter alder og niveau. Små drenge - store drenge - putter max 10 år - minidrenge max 14 år - ungdom max 16 år - juniorer max 18 år - seniorer over 18 år.

Her skal man også krybe før man kan gå, men vi finder frem til det helt rigtige hold. Her startes også med lettere skolings- og tilvænningsøvelser, så alle kan være med. Der trænes i øvelser på gulv - bensving - ringe - hest - barre og reck efter et specielt gymnastisk uddannelsessystem, for som 14 årige at begynde på frie øvelsessammensætninger.

Andet
Der vil sideløbende finde specialtræning sted i spring på Air Track, tumlebane og trampoliner. Fra putter og opefter vil der være konkurrencer både i sjællandskredsen og på landsplan, både for hold og individuel deltagelse.